VeraCrypt
aboutsummaryrefslogtreecommitdiff
path: root/Translations/Language.cs.xml
diff options
context:
space:
mode:
authorMounir IDRASSI <mounir.idrassi@idrix.fr>2019-01-28 14:58:41 +0100
committerMounir IDRASSI <mounir.idrassi@idrix.fr>2019-01-28 17:16:33 +0100
commitcdd1179c63bb892696adfad1818d65e3026916ca (patch)
treee2d7265440b8cc51ca544d2c2412041b0d18439d /Translations/Language.cs.xml
parent54e46c260cf04861c99d8b2590999c1eb33f0cb1 (diff)
downloadVeraCrypt-cdd1179c63bb892696adfad1818d65e3026916ca.tar.gz
VeraCrypt-cdd1179c63bb892696adfad1818d65e3026916ca.zip
Increase password maximum length to 128 bytes from 64 bytes
Diffstat (limited to 'Translations/Language.cs.xml')
-rw-r--r--Translations/Language.cs.xml10
1 files changed, 5 insertions, 5 deletions
diff --git a/Translations/Language.cs.xml b/Translations/Language.cs.xml
index 8f28a555..9ba9b381 100644
--- a/Translations/Language.cs.xml
+++ b/Translations/Language.cs.xml
@@ -618,12 +618,12 @@
<entry lang="cs" key="NONSYS_INPLACE_ENC_RESUME_PASSWORD_PAGE_HELP">Zadejte prosím heslo a/nebo souborový klíč/e k nesystémovému svazku, u kterého chcete pokračovat v úkonu šifrování za běhu.\n\n\nPoznámka: až klikněte na „Další”, VeraCrypt se pokusí najít všechny nesystémové svazky, u kterých byl přerušen úkon šifrování a u kterých může být VeraCrypt hlavička dešifrována použitím uvedeného hesla a/nebo souborového klíče/ů. Bude-li nalezen více než jeden svazek, budete muset v příštím kroku vybrat jeden z nich.</entry>
<entry lang="cs" key="NONSYS_INPLACE_ENC_RESUME_VOL_SELECT_HELP">Vyberte, prosím, jeden svazek ze seznamu. Seznam obsahuje všechny přístupné ne-systémové svazky, kde byl přerušen úkon šifrování a jejichž hlavičky mohou být dešifrovány s použitím použitého hesla a souborového klíče.</entry>
<entry lang="cs" key="NONSYS_INPLACE_DEC_PASSWORD_PAGE_HELP">Prosím, zadejte heslo a/nebo souborový/é klíč/e pro nesystémový svazek VeraCrypt, který chcete dešifrovat.</entry>
- <entry lang="cs" key="PASSWORD_HELP">Je velmi důležité, abyste zadali dobré heslo. Měli byste se vyvarovat takového hesla, které obsahuje jen jedno slovo nebo může být nalezeno ve slovníku (nebo kombinace 2, 3 nebo 4 takovýchto slov). Nemělo by obsahovat žádná jména nebo data narození. Nemělo by být lehce uhodnutelné. Dobré heslo se skládá z kombinace různých velkých a malých písmen, čísel a speciálních znaků jako např. @ ^ = $ * + atd. Doporučujeme zvolit heslo skládající se z 20 znaků a více (čím delší, tím lepší). Maximální možná délka je 64 znaků.</entry>
+ <entry lang="cs" key="PASSWORD_HELP">Je velmi důležité, abyste zadali dobré heslo. Měli byste se vyvarovat takového hesla, které obsahuje jen jedno slovo nebo může být nalezeno ve slovníku (nebo kombinace 2, 3 nebo 4 takovýchto slov). Nemělo by obsahovat žádná jména nebo data narození. Nemělo by být lehce uhodnutelné. Dobré heslo se skládá z kombinace různých velkých a malých písmen, čísel a speciálních znaků jako např. @ ^ = $ * + atd. Doporučujeme zvolit heslo skládající se z 20 znaků a více (čím delší, tím lepší). Maximální možná délka je 128 znaků.</entry>
<entry lang="cs" key="PASSWORD_HIDDENVOL_HELP">Zadejte heslo pro skrytý svazek. </entry>
<entry lang="cs" key="PASSWORD_HIDDEN_OS_HELP">Zadejte, prosím, heslo pro skrytý operační systém (např. pro skrytý svazek). </entry>
<entry lang="cs" key="PASSWORD_HIDDEN_OS_NOTE">DŮLEŽITÉ: heslo, které vyberete v tomto kroku pro skrytý operační systém, musí být podstatně odlišné od ostatních dvou hesel (např. od hesla k vnějšímu svazku a hesla pro klamný operační systém).</entry>
<entry lang="cs" key="PASSWORD_HIDDENVOL_HOST_DIRECT_HELP">Zadejte prosím heslo pro svazek, ve kterém si přejete vytvořit skrytý svazek.\n\nPo kliknutí Další se VeraCrypt pokusí svazek připojit. Jakmile bude svazek připojen, jeho clusterová bitmapa bude oskenována pro zjištění velikosti nepřerušené oblasti volného místa (je-li takové) jehož konec tvoří i konec svazku. Tato oblast bude obsahovat skrytý svazek, a proto bude jeho maximální velikost omezena. Skenování clusterové mapy je nutné, aby bylo zajištěno, že žádná data na vnějším disku nebudou přepsána skrytým svazkem.</entry>
- <entry lang="cs" key="PASSWORD_HIDDENVOL_HOST_HELP">\nZadejte heslo pro vnější svazek. Toto heslo budete moci prozradit útočníkovi, donutí-li vás k tomu.\n\nDŮLEŽITÉ: heslo musí být úplně odlišné od toho, které zvolíte pro skrytý svazek.\n\nPoznámka: maximální možná délka hesla je 64 znaků.</entry>
+ <entry lang="cs" key="PASSWORD_HIDDENVOL_HOST_HELP">\nZadejte heslo pro vnější svazek. Toto heslo budete moci prozradit útočníkovi, donutí-li vás k tomu.\n\nDŮLEŽITÉ: heslo musí být úplně odlišné od toho, které zvolíte pro skrytý svazek.\n\nPoznámka: maximální možná délka hesla je 128 znaků.</entry>
<entry lang="cs" key="PASSWORD_SYSENC_OUTERVOL_HELP">Zadejte heslo pro vnější svazek. Toto heslo budete moci prozradit komukoliv, kdo by po vás chtěl vědět heslo k prvnímu diskovému oddílu za systémovým diskovým oddílem, kde je umístěn jak vnější tak skrytý svazek (bude obsahovat skrytý operační systém). Existence skrytého svazku (a skrytého operačního systému) zůstane utajena. Toto heslo není pro klamný operační systém.\n\nDŮLEŽITÉ: heslo musí být úplně odlišné od toho, které zvolíte pro skrytý svazek. (např. pro skrytý operační systém).</entry>
<entry lang="cs" key="PASSWORD_HIDVOL_HOST_TITLE">Heslo vnějšího svazku</entry>
<entry lang="cs" key="PASSWORD_HIDVOL_TITLE">Heslo skrytého svazku</entry>
@@ -1378,7 +1378,7 @@
<entry lang="cs" key="IDC_BOOT_LOADER_CACHE_PIM">Zahrnout &amp;PIM s ověřovacím heslem do mezipaměti</entry>
<entry lang="cs" key="IDC_PREF_CACHE_PIM">Zahrnout PIM při uložení hesla do mezipaměti</entry>
<entry lang="cs" key="IDC_SHOW_DISCONNECTED_NETWORK_DRIVES">Odpojené síťové disky budou dostupné pro připojení</entry>
- <entry lang="cs" key="PASSWORD_UTF8_TOO_LONG">Zadané heslo je moc dlouhé: jeho reprezentace v UTF-8 přesahuje 64 bajtů.</entry>
+ <entry lang="cs" key="PASSWORD_UTF8_TOO_LONG">Zadané heslo je moc dlouhé: jeho reprezentace v UTF-8 přesahuje 128 bajtů.</entry>
<entry lang="cs" key="PASSWORD_UTF8_INVALID">Zadané heslo obsahuje znaky v Unicode, které nemohou být převedeny do UTF-8.</entry>
<entry lang="cs" key="INIT_DLL">Chyba: nebylo možné načíst systémovou knihovnu.</entry>
<entry lang="cs" key="ERR_EXFAT_INVALID_VOLUME_SIZE">Velikost souboru ve svazku specifikovaná v příkazovém řádku je nekompatibilní s vybraným souborovým systémem exFAT.</entry>
@@ -1421,8 +1421,8 @@
<entry lang="cs" key="IDC_BLOCK_SYSENC_TRIM">Zakázat příkazy TRIM na systémových diskových oddílech/discích</entry>
<entry lang="cs" key="WINDOWS_EFI_BOOT_LOADER_MISSING">CHYBA: systémový zavaděč Windows EFI nebyl na disku nalezen. Úkon bude přerušen.</entry>
<entry lang="cs" key="SYSENC_EFI_UNSUPPORTED_SECUREBOOT">Je-li SecureBoot povolen a uživatelské klíče Veracryptu nejsou načteny do firmware přístroje, není možné zašifrovat systém. Aby mohl být systém zašifrován, musí být v BIOSu zakázán SecureBoot.</entry>
- <entry lang="cs" key="PASSWORD_PASTED_TRUNCATED">Vložený text byl zkrácen, neboť maximální délka hesla je 64 znaků.</entry>
- <entry lang="cs" key="PASSWORD_MAXLENGTH_REACHED">Heslo je již dlouhé 64 znaků.\nDalší znaky nejsou již umožněny.</entry>
+ <entry lang="cs" key="PASSWORD_PASTED_TRUNCATED">Vložený text byl zkrácen, neboť maximální délka hesla je 128 znaků.</entry>
+ <entry lang="cs" key="PASSWORD_MAXLENGTH_REACHED">Heslo je již dlouhé 128 znaků.\nDalší znaky nejsou již umožněny.</entry>
<entry lang="cs" key="IDC_SELECT_LANGUAGE_LABEL">Vyberte si jazyk instalace:</entry>
<entry lang="cs" key="VOLUME_TOO_LARGE_FOR_HOST">CHYBA: velikost kontejneru souboru je větší, než je volné místo na disku.</entry>
<entry lang="cs" key="IDC_ALLOW_WINDOWS_DEFRAG">Povolit systému Windows vlastním nástrojem defragmentovat nesystémový diskový oddíl/disk</entry>