VeraCrypt
aboutsummaryrefslogtreecommitdiff
path: root/Translations/Language.pl.xml
diff options
context:
space:
mode:
authorMounir IDRASSI <mounir.idrassi@idrix.fr>2018-09-05 10:19:46 +0200
committerMounir IDRASSI <mounir.idrassi@idrix.fr>2018-09-05 10:21:25 +0200
commit5b1db60d20eed4432e913add5d4c375cc5626f94 (patch)
tree0b8761108e8cf262a84c39073a4557b267fdfaf3 /Translations/Language.pl.xml
parentd07bbd00f2f4fd1ab75e888e5160d4d849e7a0d8 (diff)
downloadVeraCrypt-5b1db60d20eed4432e913add5d4c375cc5626f94.tar.gz
VeraCrypt-5b1db60d20eed4432e913add5d4c375cc5626f94.zip
Update some translations from Transifex.
Diffstat (limited to 'Translations/Language.pl.xml')
-rw-r--r--Translations/Language.pl.xml14
1 files changed, 7 insertions, 7 deletions
diff --git a/Translations/Language.pl.xml b/Translations/Language.pl.xml
index 204f2ca7..03018242 100644
--- a/Translations/Language.pl.xml
+++ b/Translations/Language.pl.xml
@@ -1407,7 +1407,7 @@
<entry lang="pl" key="RESCUE_DISK_EFI_CHECK_FAILED">Nie można zweryfikować poprawnego wypakowania płyty ratunkowej.\n\nJeżeli wypakowałeś płytę ratunkową, proszę wysunąć i raz jeszcze wsunąć pamięć USB, kliknąć Dalej i spróbować ponownie. Jeżeli to nie pomoże, proszę wypróbować inną pamięć USB albo/i inny program obsługujący ZIP.\n\nJeżeli jeszcze nie wypakowałeś płyty ratunkowej, proszę to zrobić, a następnie kliknąć Dalej.\n\nJeżeli próbowałeś zweryfikować płytę ratunkową VeraCrypt stworzoną przed uruchomieniem tego kreatora, proszę pamiętać, że taka płyta ratunkowa nie może zostać użyta, ponieważ powstała dla innego klucza głównego. Musisz wypakować nowo powstały obraz ZIP płyty ratunkowej.</entry>
<entry lang="pl" key="RESCUE_DISK_EFI_NON_WIZARD_CHECK_FAILED">Nie można zweryfikować poprawności wypakowania płyty ratunkowej.\n\nJeżeli wypakowałeś płytę ratunkową, proszę wysunąć i raz jeszcze wsunąć pamięć USB, kliknąć Dalej i spróbować ponownie. Jeżeli to nie pomoże, proszę wypróbować inną pamięć USB albo/i inny program obsługujący ZIP lub inny nośnik\n\nIJeżeli próbowałeś zweryfikować płytę ratunkową VeraCrypt stworzoną dla innego klucza głównego, hasła, soli itd., proszę pamiętać, że taka płyta ratunkową zawsze nie przejdzie weryfikacji. Aby stworzyć nową płytę ratunkową w pełni kompatybilną z bieżącą konfiguracją, wybierz 'System' > 'Utwórz płytę ratunkową'.</entry>
<entry lang="pl" key="RESCUE_DISK_EFI_NON_WIZARD_CREATION">Obraz płyty ratunkowej został stworzony i jest przechowywany w tym pliku:\n%s\n\nTeraz musisz wypakować go na pamięć USB, która jest sformatowana jako FAT/FAT32.\n\nWAŻNE: Pamiętaj, że plik ZIP musi być wypakowany bezpośrednio do głównego folderu pamięci USB. Na przykład, jeżeli litera napędu pamięci USB to E:, wtedy wypakowany plik ZIP powinien stworzyć folder E:\\EFI na pamięci USB.\n\nPo stworzeniu płyty ratunkowej wybierz 'System' > 'Sprawdź płytę ratunkową', aby zweryfikować poprawność jej stworzenia.</entry>
- <entry lang="pl" key="IDC_SECURE_DESKTOP_PASSWORD_ENTRY">Użyj funkcji bezpiecznego pulpitu do wprowadzenia hasła</entry>
+ <entry lang="pl" key="IDC_SECURE_DESKTOP_PASSWORD_ENTRY">Użyj funkcji bezpiecznego pulpitu do wprowadzenia hasła</entry>
<entry lang="pl" key="ERR_REFS_INVALID_VOLUME_SIZE">Rozmiar pliku wolumenu określony w linii poleceń nie jest kompatybilny z wybranym systemem plików ReFS.</entry>
<entry lang="pl" key="IDC_EDIT_DCSPROP">Edytuj konfigurację programu rozruchowego</entry>
<entry lang="pl" key="IDC_SHOW_PLATFORMINFO">Wyświetl informacje o platformie EFI</entry>
@@ -1421,12 +1421,12 @@
<entry lang="pl" key="IDC_BLOCK_SYSENC_TRIM">Blokuj komendę TRIM na systemowej partycji/napędzie</entry>
<entry lang="pl" key="WINDOWS_EFI_BOOT_LOADER_MISSING">BŁĄD: Nie można zlokalizować programu rozruchowego EFI systemu Windows na dysku. Operacja zostanie przerwana.</entry>
<entry lang="pl" key="SYSENC_EFI_UNSUPPORTED_SECUREBOOT">Obecnie nie jest możliwe szyfrowanie systemu, gdy włączona jest funkcja SecureBoot, a niestandardowe klucze VeraCrypt nie zostały załadowane do oprogramowania sprzętowego urządzenia. Funkcja SecureBoot musi być wyłączona w konfiguracji BIOS-u, aby umożliwić kontynuowanie szyfrowania systemu.</entry>
- <entry lang="en" key="PASSWORD_PASTED_TRUNCATED">Pasted text truncated because the password maximum length is 64 characters</entry>
- <entry lang="en" key="PASSWORD_MAXLENGTH_REACHED">Password already reached its maximum length of 64 characters.\nNo additional character is allowed.</entry>
- <entry lang="pl" key="IDC_SELECT_LANGUAGE_LABEL">Wybierz jêzyk u¿ywany podczas instalacji:</entry>
- <entry lang="en" key="VOLUME_TOO_LARGE_FOR_HOST">ERROR: The size of the file container is larger than the available free space on disk.</entry>
- <entry lang="en" key="IDC_ALLOW_WINDOWS_DEFRAG">Allow Windows Disk Defragmenter to defragment non-system partition/drive</entry>
- <entry lang="en" key="CONFIRM_ALLOW_WINDOWS_DEFRAG">WARNING: Defragmenting non-system partitions/drives may leak metadata about their content or cause issues with hidden volumes they may contain.\n\nContinue?</entry>
+ <entry lang="pl" key="PASSWORD_PASTED_TRUNCATED">Wklejony tekst został obcięty, ponieważ maksymalna długość hasła wynosi 64 znaki</entry>
+ <entry lang="pl" key="PASSWORD_MAXLENGTH_REACHED">Hasło osiągnęło już maksymalną długość 64 znaków.\nDodatkowy znak nie jest dozwolony.</entry>
+ <entry lang="pl" key="IDC_SELECT_LANGUAGE_LABEL">Wybierz używany język podczas instalacji:</entry>
+ <entry lang="pl" key="VOLUME_TOO_LARGE_FOR_HOST">BŁĄD: Rozmiar kontenera pliku jest większy niż dostępne wolne miejsce na dysku.</entry>
+ <entry lang="pl" key="IDC_ALLOW_WINDOWS_DEFRAG">Zezwalaj Defragmentatorowi dysków Windows na defragmentację bezsystemowej partycji/napędu</entry>
+ <entry lang="pl" key="CONFIRM_ALLOW_WINDOWS_DEFRAG">OSTRZEŻENIE: Defragmentacja bezsystemowych partycji/napędów może spowodować wyciek metadanych dotyczących ich zawartości lub spowodować problemy z ukrytymi wolumenami, które mogą zawierać.\n\nKontynuować?</entry>
</localization>
<xs:schema attributeFormDefault="unqualified" elementFormDefault="qualified" xmlns:xs="http://www.w3.org/2001/XMLSchema">
<xs:element name="VeraCrypt">