VeraCrypt
aboutsummaryrefslogtreecommitdiff
path: root/Translations/Language.sv.xml
diff options
context:
space:
mode:
authorMounir IDRASSI <mounir.idrassi@idrix.fr>2019-01-28 14:58:41 +0100
committerMounir IDRASSI <mounir.idrassi@idrix.fr>2019-01-28 17:16:33 +0100
commitcdd1179c63bb892696adfad1818d65e3026916ca (patch)
treee2d7265440b8cc51ca544d2c2412041b0d18439d /Translations/Language.sv.xml
parent54e46c260cf04861c99d8b2590999c1eb33f0cb1 (diff)
downloadVeraCrypt-cdd1179c63bb892696adfad1818d65e3026916ca.tar.gz
VeraCrypt-cdd1179c63bb892696adfad1818d65e3026916ca.zip
Increase password maximum length to 128 bytes from 64 bytes
Diffstat (limited to 'Translations/Language.sv.xml')
-rw-r--r--Translations/Language.sv.xml10
1 files changed, 5 insertions, 5 deletions
diff --git a/Translations/Language.sv.xml b/Translations/Language.sv.xml
index 145ab4a5..f8d15d4a 100644
--- a/Translations/Language.sv.xml
+++ b/Translations/Language.sv.xml
@@ -618,12 +618,12 @@
<entry lang="sv" key="NONSYS_INPLACE_ENC_RESUME_PASSWORD_PAGE_HELP">Ange lösenord och/eller nyckelfil(er) till den icke-systemvolym du vill återuppta på plats-krypteringsprocessen för.\n\n\nAnmärkning: Efter att du klickat på Nästa kommer VeraCrypt att försöka hitta alla icke-systemvolymer för vilka krypteringsprocessen har avbrutits och vars volymhuvuden kan dekrypteras med det lösenord och/eller de nyckelfiler du angett. Om fler än en sådan volym hittas, kommer du i nästa steg att få välja en av dem.</entry>
<entry lang="sv" key="NONSYS_INPLACE_ENC_RESUME_VOL_SELECT_HELP">Välj en av följande volymer. Denna lista innehåller samtliga icke-systemvolymer vars krypteringsprocesser har avbrutits och vars volymhuvud inte kunde dekrypteras med det lösenord och/eller de nyckelfiler du angett.</entry>
<entry lang="en" key="NONSYS_INPLACE_DEC_PASSWORD_PAGE_HELP">Please enter the password and/or keyfile(s) for the non-system VeraCrypt volume that you want to decrypt.</entry>
- <entry lang="sv" key="PASSWORD_HELP">Det är mycket viktigt att du väljer ett bra lösenord. Du bör undvika att välja ett som endast innehåller ett ord som kan finnas i en ordbok (eller en kombination av två, tre eller fyra sådana). Det bör inte innehålla några namn eller födelsedata. Det bör heller inte vara enkelt att gissa. Ett bra lösenord innehåller en kombination av versaler och gemener, siffror och specialtecken som exempelvis @ ^ = $ * + och liknande. Vi rekommenderar att du väljer ett lösenord som består av minst 20 tecken (ju längre desto bättre). Den största tillåtna längden är 64 tecken.</entry>
+ <entry lang="sv" key="PASSWORD_HELP">Det är mycket viktigt att du väljer ett bra lösenord. Du bör undvika att välja ett som endast innehåller ett ord som kan finnas i en ordbok (eller en kombination av två, tre eller fyra sådana). Det bör inte innehålla några namn eller födelsedata. Det bör heller inte vara enkelt att gissa. Ett bra lösenord innehåller en kombination av versaler och gemener, siffror och specialtecken som exempelvis @ ^ = $ * + och liknande. Vi rekommenderar att du väljer ett lösenord som består av minst 20 tecken (ju längre desto bättre). Den största tillåtna längden är 128 tecken.</entry>
<entry lang="sv" key="PASSWORD_HIDDENVOL_HELP">Ange ett lösenord för den dolda volymen. </entry>
<entry lang="sv" key="PASSWORD_HIDDEN_OS_HELP">Ange ett lösenord för det dolda operativsystemet, d.v.s. för den dolda volymen. </entry>
<entry lang="sv" key="PASSWORD_HIDDEN_OS_NOTE">VIKTIGT: Lösenordet du väljer för det dolda operativsystemet i detta steg måste vara påtagligt annorlunda än de två andra lösenord du kommer att välja för den yttre volymen och skenoperativsystemet.</entry>
<entry lang="sv" key="PASSWORD_HIDDENVOL_HOST_DIRECT_HELP">Ange lösenordet för den volym inuti vilken du vill skapa en dold volym.\n\nVeraCrypt kommer att försöka montera volymen när du klickar på ”Nästa”. När volymen har monterats, kommer dess klusterbitmapp att läsas av för att avgöra storleken på det sammanhängande lediga utrymmet i slutet av volymen. Detta utrymme kommer att hysa den dolda volymen och därmed även begränsa dess storlek. Avläsningen av klusterbitmappen säkerställer att inga data i den yttre volymen skrivs över av den dolda volymen.</entry>
- <entry lang="sv" key="PASSWORD_HIDDENVOL_HOST_HELP">\nAnge ett lösenord för den yttre volymen. Detta är det lösenord du kommer att kunna avslöja om du blir tillfrågad om det eller tvingad till det.\n\nVIKTIGT: Detta lösenord måste vara påtagligt annorlunda än det du kommer att välja för den dolda volymen.\n\nObservera: Maximal längd på lösenord är 64 tecken.</entry>
+ <entry lang="sv" key="PASSWORD_HIDDENVOL_HOST_HELP">\nAnge ett lösenord för den yttre volymen. Detta är det lösenord du kommer att kunna avslöja om du blir tillfrågad om det eller tvingad till det.\n\nVIKTIGT: Detta lösenord måste vara påtagligt annorlunda än det du kommer att välja för den dolda volymen.\n\nObservera: Maximal längd på lösenord är 128 tecken.</entry>
<entry lang="sv" key="PASSWORD_SYSENC_OUTERVOL_HELP">Ange ett lösenord för den yttre volymen. Detta är det lösenord du kommer att kunna avslöja om du blir tvingad att röja lösenordet för den första partitionen efter systempartitionen, där både den yttre och den dolda volymen (innehållande det dolda operativsystemet) är belägna. Den dolda volymens och det dolda operativsystemets existens kommer dock att förbli hemlig. Observera att detta lösenord inte gäller för skenoperativsystemet.\n\nVIKTIGT: Detta lösenord måste vara påtagligt annorlunda än det du kommer att välja för den dolda volymen, d.v.s. för det dolda operativsystemet.</entry>
<entry lang="sv" key="PASSWORD_HIDVOL_HOST_TITLE">Lösenord för yttre volym</entry>
<entry lang="sv" key="PASSWORD_HIDVOL_TITLE">Lösenord för dold volym</entry>
@@ -1378,7 +1378,7 @@
<entry lang="en" key="IDC_BOOT_LOADER_CACHE_PIM">Include &amp;PIM when caching pre-boot authentication password</entry>
<entry lang="en" key="IDC_PREF_CACHE_PIM">Include PIM when caching a password</entry>
<entry lang="en" key="IDC_SHOW_DISCONNECTED_NETWORK_DRIVES">Make disconnected network drives available for mounting</entry>
- <entry lang="en" key="PASSWORD_UTF8_TOO_LONG">The entered password is too long: its UTF-8 representation exceeds 64 bytes.</entry>
+ <entry lang="en" key="PASSWORD_UTF8_TOO_LONG">The entered password is too long: its UTF-8 representation exceeds 128 bytes.</entry>
<entry lang="en" key="PASSWORD_UTF8_INVALID">The entered password contains Unicode characters that couldn't be converted to UTF-8 representation.</entry>
<entry lang="en" key="INIT_DLL">Error: Failed to load a system library.</entry>
<entry lang="en" key="ERR_EXFAT_INVALID_VOLUME_SIZE">The volume file size specified in the command line is incompatible with selected exFAT filesystem.</entry>
@@ -1421,8 +1421,8 @@
<entry lang="en" key="IDC_BLOCK_SYSENC_TRIM">Block TRIM command on system partition/drive</entry>
<entry lang="en" key="WINDOWS_EFI_BOOT_LOADER_MISSING">ERROR: Windows EFI system loader could not be located on the disk. Operation will be aborted.</entry>
<entry lang="en" key="SYSENC_EFI_UNSUPPORTED_SECUREBOOT">It is currently not possible to encrypt a system if SecureBoot is enabled and if VeraCrypt custom keys are not loaded into the machine firmware. SecureBoot needs to be disabled in the BIOS configuration in order to allow system encryption to proceed.</entry>
- <entry lang="en" key="PASSWORD_PASTED_TRUNCATED">Pasted text truncated because the password maximum length is 64 characters</entry>
- <entry lang="en" key="PASSWORD_MAXLENGTH_REACHED">Password already reached its maximum length of 64 characters.\nNo additional character is allowed.</entry>
+ <entry lang="en" key="PASSWORD_PASTED_TRUNCATED">Pasted text truncated because the password maximum length is 128 characters</entry>
+ <entry lang="en" key="PASSWORD_MAXLENGTH_REACHED">Password already reached its maximum length of 128 characters.\nNo additional character is allowed.</entry>
<entry lang="en" key="IDC_SELECT_LANGUAGE_LABEL">Select the language to use during the installation:</entry>
<entry lang="en" key="VOLUME_TOO_LARGE_FOR_HOST">ERROR: The size of the file container is larger than the available free space on disk.</entry>
<entry lang="en" key="IDC_ALLOW_WINDOWS_DEFRAG">Allow Windows Disk Defragmenter to defragment non-system partition/drive</entry>