VeraCrypt
aboutsummaryrefslogtreecommitdiff
path: root/Translations/Language.vi.xml
diff options
context:
space:
mode:
authorMounir IDRASSI <mounir.idrassi@idrix.fr>2018-03-19 12:00:04 +0100
committerMounir IDRASSI <mounir.idrassi@idrix.fr>2018-03-20 00:21:57 +0100
commitf278df95e9fc7604a69b4fcbf8289fe7fe59258d (patch)
tree48b8c8ba3065b8a8fbcf597754cec3f975b50387 /Translations/Language.vi.xml
parenteafac3be5c0d09fe793a37ebc125c25c9b0baa11 (diff)
downloadVeraCrypt-f278df95e9fc7604a69b4fcbf8289fe7fe59258d.tar.gz
VeraCrypt-f278df95e9fc7604a69b4fcbf8289fe7fe59258d.zip
XML Languages files: remove unused entry.
Diffstat (limited to 'Translations/Language.vi.xml')
-rw-r--r--Translations/Language.vi.xml1
1 files changed, 0 insertions, 1 deletions
diff --git a/Translations/Language.vi.xml b/Translations/Language.vi.xml
index 184826e6..46a2b40c 100644
--- a/Translations/Language.vi.xml
+++ b/Translations/Language.vi.xml
@@ -1077,7 +1077,6 @@
<string lang="en" key="SYS_ENCRYPTION_UPGRADE_UNSUPPORTED_ON_VISTA_SP0">VeraCrypt no longer supports encryption of the system partition/drive on Windows Vista with no Service Pack installed. Before upgrading VeraCrypt, please install Service Pack 1 or higher for Windows Vista.</string>
<string lang="vi" key="FEATURE_REQUIRES_INSTALLATION">Lỗi: Tính năng này cần VeraCrypt được cài đặt trong hệ thống của bạn (bạn đang cho VeraCrypt chạy trong dạng lưu động).\n\nXin cài đặt VeraCrypt và sau đó thử lại.</string>
<string lang="vi" key="WINDOWS_NOT_ON_BOOT_DRIVE_ERROR">CẢNH BÁO: Dường như Windows không được cài đặt trong ổ đĩa nơi mà nó khởi nạp. Việc này không được hỗ trợ.\n\nBạn chỉ nên tiếp tục nếu bạn chắc là Windows được cài đặt trong ổ đĩa nơi mà nó khởi nạp.\n\nBạn có muốn tiếp tục không?</string>
- <string lang="en" key="GPT_BOOT_DRIVE_UNSUPPORTED">You are running a 32-bit Windows and your system drive has a GUID partition table (GPT). Currently, only Windows 64-bit is supported for GPT system encryption.</string>
<string lang="vi" key="TC_BOOT_LOADER_ALREADY_INSTALLED">CHÚ Ý: Bộ tải Khởi nạp VeraCrypt đã được cài đặt trong ổ đĩa hệ thống của bạn!\n\nCó thể một hệ thống khác trong máy của bạn đã được mã hóa.\n\nCẢNH BÁO: TIẾN HÀNH VIỆC MÃ HÓA HỆ THỐNG ĐANG ĐƯỢC CHẠY CÓ THỂ LÀM CHO (CÁC) HỆ THỐNG KHÁC KHÔNG TÀI NÀO BẮT ĐẦU ĐƯỢC VÀ DỮ LIỆU LIÊN HỆ KHÔNG TRUY CẬP ĐƯỢC.\n\nBạn có chắc là bạn muốn tiếp tục không?</string>
<string lang="vi" key="SYS_LOADER_RESTORE_FAILED">Không thể phục hồi bộ tải hệ thống nguyên thủy.\n\nXin sử dụng Đĩa Cứu hộ VeraCrypt ('Tùy chọn Sửa chửa' &gt; 'Phục hồi bộ tải hệ thống nguyên thủy') hoặc môi trường cài đặt Windows để thay thế Bộ tải Khởi nạp VeraCrypt với bộ tải hệ thống Windows.</string>
<string lang="vi" key="SYS_LOADER_UNAVAILABLE_FOR_RESCUE_DISK">Bộ tải hệ thống nguyên thủy sẽ không được giữ trong Đĩa Cứu hộ (lý do có thể là tập tin sao lưu bị mất).</string>