VeraCrypt
aboutsummaryrefslogtreecommitdiff
path: root/Translations/Language.pl.xml
diff options
context:
space:
mode:
authorMatthaiks <3577122+Matthaiks@users.noreply.github.com>2023-06-25 23:04:20 +0200
committerGitHub <noreply@github.com>2023-06-25 23:04:20 +0200
commit49af509deb70a685f79563c3689b33a643f2587e (patch)
treec2da6f6876b587baaa797a2b0f854ece4a1778ce /Translations/Language.pl.xml
parent83064d6cec5951b6bd5ac59fc8249787b6978c59 (diff)
downloadVeraCrypt-49af509deb70a685f79563c3689b33a643f2587e.tar.gz
VeraCrypt-49af509deb70a685f79563c3689b33a643f2587e.zip
Update Polish translation (#1123)
Diffstat (limited to 'Translations/Language.pl.xml')
-rw-r--r--Translations/Language.pl.xml62
1 files changed, 31 insertions, 31 deletions
diff --git a/Translations/Language.pl.xml b/Translations/Language.pl.xml
index 98b2a998..b39713d8 100644
--- a/Translations/Language.pl.xml
+++ b/Translations/Language.pl.xml
@@ -1573,37 +1573,37 @@
<entry lang="pl" key="IDM_MOUNT_NO_CACHE">Podłącz bez pamięci podręcznej</entry>
<entry lang="pl" key="EXPANDER_INFO">:: Rozszerzacz VeraCrypt ::\n\nRozszerz wolumen VeraCrypt w locie bez ponownego formatowania\n\n\nObsługiwane są wszelkiego rodzaju wolumeny (pliki kontenerów, dyski i partycje) sformatowane w systemie plików NTFS. Jedynym warunkiem jest wystarczająca ilość wolnego miejsca na dysku hosta lub urządzeniu hosta wolumenu VeraCrypt.\n\nNie używaj tego oprogramowania do rozszerzania wolumenu zewnętrznego zawierającego wolumen ukryty, ponieważ spowoduje to zniszczenie wolumenu ukrytego!\n</entry>
<entry lang="pl" key="IDC_STEPSEXPAND">1. Wybierz wolumen VeraCrypt do rozszerzenia\n2. Kliknij przycisk 'Podłącz'</entry>
- <entry lang="en" key="IDT_VOL_NAME">Volume: </entry>
- <entry lang="en" key="IDT_FILE_SYS">File system: </entry>
- <entry lang="en" key="IDT_CURRENT_SIZE">Current size: </entry>
- <entry lang="en" key="IDT_NEW_SIZE">New size: </entry>
- <entry lang="en" key="IDT_NEW_SIZE_BOX_TITLE">Enter new volume size</entry>
- <entry lang="en" key="IDC_INIT_NEWSPACE">Fill new space with random data</entry>
- <entry lang="en" key="IDC_QUICKEXPAND">Quick Expand</entry>
- <entry lang="en" key="IDT_INIT_SPACE">Fill new space: </entry>
- <entry lang="en" key="EXPANDER_FREE_SPACE">%s free space available on host drive</entry>
- <entry lang="en" key="EXPANDER_HELP_DEVICE">This is a device-based VeraCrypt volume.\n\nThe new volume size will be choosen automatically as the size of the host device.</entry>
- <entry lang="en" key="EXPANDER_HELP_FILE">Please specify the new size of the VeraCrypt volume (must be at least %I64u KB larger than the current size).</entry>
- <entry lang="en" key="QUICK_EXPAND_WARNING">WARNING: You should use Quick Expand only in the following cases:\n\n1) The device where the file container is located contains no sensitive data and you do not need plausible deniability.\n2) The device where the file container is located has already been securely and fully encrypted.\n\nAre you sure you want to use Quick Expand?</entry>
- <entry lang="en" key="EXPANDER_STATUS_TEXT">IMPORTANT: Move your mouse as randomly as possible within this window. The longer you move it, the better. This significantly increases the cryptographic strength of the encryption keys. Then click 'Continue' to expand the volume.</entry>
- <entry lang="en" key="EXPANDER_STATUS_TEXT_LEGACY">Click 'Continue' to expand the volume.</entry>
- <entry lang="en" key="EXPANDER_FINISH_ERROR">Error: volume expansion failed.</entry>
- <entry lang="en" key="EXPANDER_FINISH_ABORT">Error: operation aborted by user.</entry>
- <entry lang="en" key="EXPANDER_FINISH_OK">Finished. Volume successfully expanded.</entry>
- <entry lang="en" key="EXPANDER_CANCEL_WARNING">Warning: Volume expansion is in progress!\n\nStopping now may result in a damaged volume.\n\nDo you really want to cancel?</entry>
- <entry lang="en" key="EXPANDER_STARTING_STATUS">Starting volume expansion ...\n</entry>
- <entry lang="en" key="EXPANDER_HIDDEN_VOLUME_ERROR">An outer volume containing a hidden volume can't be expanded, because this destroys the hidden volume.\n</entry>
- <entry lang="en" key="EXPANDER_SYSTEM_VOLUME_ERROR">A VeraCrypt system volume can't be expanded.</entry>
- <entry lang="en" key="EXPANDER_NO_FREE_SPACE">Not enough free space to expand the volume</entry>
- <entry lang="en" key="EXPANDER_WARNING_FILE_CONTAINER_JUNK">Warning: The container file is larger than the VeraCrypt volume area. The data after the VeraCrypt volume area will be overwritten.\n\nDo you want to continue?</entry>
- <entry lang="en" key="EXPANDER_WARNING_FAT">Warning: The VeraCrypt volume contains a FAT file system!\n\nOnly the VeraCrypt volume itself will be expanded, but not the file system.\n\nDo you want to continue?</entry>
- <entry lang="en" key="EXPANDER_WARNING_EXFAT">Warning: The VeraCrypt volume contains an exFAT file system!\n\nOnly the VeraCrypt volume itself will be expanded, but not the file system.\n\nDo you want to continue?</entry>
- <entry lang="en" key="EXPANDER_WARNING_UNKNOWN_FS">Warning: The VeraCrypt volume contains an unknown or no file system!\n\nOnly the VeraCrypt volume itself will be expanded, the file system remains unchanged.\n\nDo you want to continue?</entry>
- <entry lang="en" key="EXPANDER_ERROR_VOLUME_SIZE_TOO_SMALL">New volume size too small, must be at least %I64u kB larger than the current size.</entry>
- <entry lang="en" key="EXPANDER_ERROR_VOLUME_SIZE_TOO_LARGE">New volume size too large, not enough space on host drive.</entry>
- <entry lang="en" key="EXPANDER_ERROR_MAX_FILE_SIZE_EXCEEDED">Maximum file size of %I64u MB on host drive exceeded.</entry>
- <entry lang="en" key="EXPANDER_ERROR_QUICKEXPAND_PRIVILEGES">Error: Failed to get necessary privileges to enable Quick Expand!\nPlease uncheck Quick Expand option and try again.</entry>
- <entry lang="en" key="EXPANDER_ERROR_MAX_VC_VOLUME_SIZE_EXCEEDED">Maximum VeraCrypt volume size of %I64u TB exceeded!\n</entry>
+ <entry lang="pl" key="IDT_VOL_NAME">Głośność: </entry>
+ <entry lang="pl" key="IDT_FILE_SYS">System plików: </entry>
+ <entry lang="pl" key="IDT_CURRENT_SIZE">Obecny rozmiar: </entry>
+ <entry lang="pl" key="IDT_NEW_SIZE">Nowy rozmiar: </entry>
+ <entry lang="pl" key="IDT_NEW_SIZE_BOX_TITLE">Wprowadź nowy rozmiar wolumenu</entry>
+ <entry lang="pl" key="IDC_INIT_NEWSPACE">Wypełnij nowe miejsce losowymi danymi</entry>
+ <entry lang="pl" key="IDC_QUICKEXPAND">Szybkie rozszerzanie</entry>
+ <entry lang="pl" key="IDT_INIT_SPACE">Wypełnij nowe miejsce: </entry>
+ <entry lang="pl" key="EXPANDER_FREE_SPACE">%s wolnego miejsca na dysku hosta</entry>
+ <entry lang="pl" key="EXPANDER_HELP_DEVICE">To jest wolumen VeraCrypt oparty na urządzeniu.\n\nNowy rozmiar wolumenu zostanie wybrany automatycznie jako rozmiar urządzenia hosta.</entry>
+ <entry lang="pl" key="EXPANDER_HELP_FILE">Określ nowy rozmiar wolumenu VeraCrypt (musi być co najmniej %I64u KB większy niż aktualny rozmiar).</entry>
+ <entry lang="pl" key="QUICK_EXPAND_WARNING">OSTRZEŻENIE: Szybkiego rozszerzania należy używać tylko w następujących przypadkach:\n\n1) Urządzenie, na którym znajduje się kontener plików, nie zawiera poufnych danych i nie jest wymagane wiarygodne zaprzeczenie.\n2) Urządzenie, na którym znajduje się kontener plików, zostało już bezpiecznie i w pełni zaszyfrowane.\n\nCzy na pewno chcesz użyć S zybkiego rozszerzania?</entry>
+ <entry lang="pl" key="EXPANDER_STATUS_TEXT">WAŻNE: Poruszaj myszą tak losowo, jak to możliwe w tym oknie. Im dłużej ją przesuwasz tym lepiej. To znacznie zwiększa siłę kryptograficzną kluczy szyfrujących. Następnie kliknij 'Kontynuuj', aby rozszerzyć wolumen.</entry>
+ <entry lang="pl" key="EXPANDER_STATUS_TEXT_LEGACY">Kliknij 'Kontynuuj', aby rozszerzyć wolumen.</entry>
+ <entry lang="pl" key="EXPANDER_FINISH_ERROR">Błąd: Rozszerzenie wolumenu nie powiodło się.</entry>
+ <entry lang="pl" key="EXPANDER_FINISH_ABORT">Błąd: Operacja przerwana przez użytkownika.</entry>
+ <entry lang="pl" key="EXPANDER_FINISH_OK">Zakończono. Wolumen pomyślnie rozszerzony.</entry>
+ <entry lang="pl" key="EXPANDER_CANCEL_WARNING">Ostrzeżenie: Trwa rozszerzanie wolumenu!\n\nZatrzymanie teraz może spowodować uszkodzenie wolumenu.\n\nCzy na pewno chcesz anulować?</entry>
+ <entry lang="pl" key="EXPANDER_STARTING_STATUS">Rozpoczęcie rozszerzania wolumenu...\n</entry>
+ <entry lang="pl" key="EXPANDER_HIDDEN_VOLUME_ERROR">Wolumen zewnętrzny zawierający wolumen ukryty nie może zostać rozszerzony, ponieważ spowoduje to zniszczenie wolumenu ukrytego.\n</entry>
+ <entry lang="pl" key="EXPANDER_SYSTEM_VOLUME_ERROR">Wolumen systemowy VeraCrypt nie może zostać rozszerzony.</entry>
+ <entry lang="pl" key="EXPANDER_NO_FREE_SPACE">Za mało wolnego miejsca, aby rozszerzyć wolumen</entry>
+ <entry lang="pl" key="EXPANDER_WARNING_FILE_CONTAINER_JUNK">Ostrzeżenie: Plik kontenera jest większy niż obszar wolumenu VeraCrypt. Dane za obszarem wolumenu VeraCrypt zostaną nadpisane.\n\nCzy chcesz kontynuować?</entry>
+ <entry lang="pl" key="EXPANDER_WARNING_FAT">Ostrzeżenie: Wolumen VeraCrypt zawiera system plików FAT!\n\nTylko sam wolumen VeraCrypt zostanie rozszerzony, ale nie system plików.\n\nCzy chcesz kontynuować?</entry>
+ <entry lang="pl" key="EXPANDER_WARNING_EXFAT">Ostrzeżenie: Wolumen VeraCrypt zawiera system plików exFAT!\n\nTylko sam wolumen VeraCrypt zostanie rozszerzony, ale nie system plików.\n\nCzy chcesz kontynuować?</entry>
+ <entry lang="pl" key="EXPANDER_WARNING_UNKNOWN_FS">Ostrzeżenie: Wolumen VeraCrypt zawiera nieznany system plików lub nie zawiera go wcale!\n\nTylko sam wolumen VeraCrypt zostanie rozszerzony, system plików pozostanie niezmieniony.\n\nCzy chcesz kontynuować?</entry>
+ <entry lang="pl" key="EXPANDER_ERROR_VOLUME_SIZE_TOO_SMALL">Nowy rozmiar wolumenu jest za mały, musi być co najmniej o %I64u kB większy niż bieżący rozmiar.</entry>
+ <entry lang="pl" key="EXPANDER_ERROR_VOLUME_SIZE_TOO_LARGE">Nowy rozmiar wolumenu jest za duży, za mało miejsca na dysku hosta.</entry>
+ <entry lang="pl" key="EXPANDER_ERROR_MAX_FILE_SIZE_EXCEEDED">Przekroczono maksymalny rozmiar pliku %I64u MB na dysku hosta.</entry>
+ <entry lang="pl" key="EXPANDER_ERROR_QUICKEXPAND_PRIVILEGES">Błąd: Nie udało się uzyskać wymaganych uprawnień, aby włączyć Szybkie rozszerzanie!\nOdznacz opcję Szybkie rozszerzanie i spróbuj ponownie.</entry>
+ <entry lang="pl" key="EXPANDER_ERROR_MAX_VC_VOLUME_SIZE_EXCEEDED">Przekroczono maksymalny rozmiar wolumenu VeraCrypt %I64u TB!\n</entry>
</localization>
<xs:schema attributeFormDefault="unqualified" elementFormDefault="qualified" xmlns:xs="http://www.w3.org/2001/XMLSchema">
<xs:element name="VeraCrypt">